สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ปู่มเหศักดิ์ และ พิพิธภัณฑ์ไทยโส้

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ปู่มเหศักดิ์ และ พิพิธภัณฑ์ไทยโส้ ตั้ง อยู่บริเวณที่ว่าการอำเภอกุสุมาลย์ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 40 กิโลเมตร อยู่ทางด้านขวามือ ตามเส้นทางสายสกลนคร-นครพนม เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สักการะบูชาของชาวไทยโส้ ซึ่งเชื่อว่าเป็นที่สถิตย์ของเทพซึ่งช่วยคุ้มครองชาวไทยโส้ ในพิพิธภัณฑ์เป็นที่เก็บสิ่งของเครื่องใช้ ของชาวไทยโส้

ซึ่งอพยพมาจากฝั่ง ซ้ายแม่น้ำโขง มีแผ่นป้ายเขียนข้อความภาษาของชาวไทยโส้เปรียบเทียบกับภาษาไทย ให้เห็นถึงความแตกต่างของตัวอักษร และสำเนียงการออกเสียง พิพิธภัณฑ์ไทยโส้ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ตัวอาคารเป็นอาคารชั้นเดียว ด้านหน้าจะพบรูปปั้นเจ้าเมืองกุสุมาลย์ พระอรัญอาสา ผู้สร้างและปกครองเมืองกุสุมาลย์ และรูปปั้นวิถีชีวิตของกลุ่มคน ในอิริยาบทต่างๆ ที่ดูเหมือนจริงมาก ด้านในเก็บรวบรวมของใช้โบราณ ที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น อย่างถ้วย จาน กระเบื้อง โบราณ , เงินพดด้วง , อุปกรณ์ล่าสัตว์รวมไปถึง อุปกรณ์ทางการเกษตด้วย เครื่องแต่งกายของชนเผ่า จังหวัดสกลนคร มีชนเผ่าหลายเผ่า เช่น ภูไท ไทย้อ กะเลิง ไทลาว และไทยโส้ เป็นต้น ประชากรส่วนใหญ่ของอำเภอกุสุมาลย์ จะเป็นไทยโส้ ซึ่งมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมาก ไม่ว่าจะเป็นภาษา พูด ที่ฟังดูแล้วจะคล้ายๆ กับภาษาเขมร หากไม่ใช่คนในอำเภอกุสุมาลย์ หรือไม่มีความรู้ในเรื่องของภาษาโส้ จะไม่สามารถทราบความหมายได้เลยว่า คู่สนทนาของตนพยายามจะสื่ออะไร เพราะว่าในตัวของภาษาจะฟังยากเอาการ ชุดประจำเผ่า จะเป็นชุดสีดำ เสื้อทรงกระบอกแขนยาวสีดำแต่งชายและแขนเสื้อด้วยสีแดง ส่วนผ้าถุง เป็นผ้าถุงยาวสีดำเช่นกัน ต่อชายผ้าถุงด้วยผ้าซิ่นลวดลายต่างๆ เครื่องประดับเป็นเครื่องเงินทั้งหมด มีสร้อยคอ เข็มขัด ต่างหู ดูแล้วสวยงามมาก หากท่านอยากเห็นชุดประจำเผ่า ของแนะนำให้มาในช่วงต้นเดือน กุมภาพันธ์ เพราะจะเป็นช่วง เทศกาลประจำปีของชาว อำเภอกุสุมาลย์ คือ งานโส้รำลึก ชาวอำเภอกุสุมาลย์ จะมีการใส่ชุดประจำเผ่ากันออกมาร่วมงาน ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ในงานมีการประกวดสาวงามประจำอำเภอ ที่เรียกกันว่า “ ธิดาโส้ ” ตอนเปิดงานจะมีการฟ้อนรำ ที่เป็นเอกลักษณ์ ของชาวอำเภอกุสุมาลย์ ที่เรียกกันว่า “ โส้ทั่งบั้ง ” เป็นการฟ้อนรำที่เอาไม้ไผ่มาเคาะเพื่อให้เป็นเสียง และการฟ้อนรำที่สวยงาม หาดูได้ไม่ง่ายเลย แค่ปีละ 1 ครั้งเท่า และอีกวันที่ท่านจะเห็นการฟ้อนรำอย่างนี้คือ งานเทศกาลแห่ปราสาทผี้ง ในวันออกพรรษาที่ชาวจังหวัดสกลนครรวมตัวกันเพื่อสืบทอดวัฒนธรรม ที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ มีการฟ้อนรำของทุกชนเผ่า ความยาวของขบวนประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นประเพณีที่สวยงามมาก. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand