วัดกิตติวงศ์

ความสำคัญของวัดแห่งนี้คือเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่พระครูกิตตินำมาจากวัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นที่เก็บพระคัมภีร์โบราณค้นพบในถ้ำผาแดง ริมฝั่งแม่น้ำสาละวินเมื่อ พ.ศ.2511 อันเป็นจารึกประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของล้านนากับพม่า นอกจากนี้สิ่งที่น่าชมของวัดกิตติวงศ์ ยังได้แก่ บานประตูและหน้าต่างของโบสถ์สลักเป็นลวดลายปูนปั้นสวยงาม ตลอดจนลวดลายช่อฟ้าของวิหารก็มีความงดงาม ตามแบบสถาปัตยกรรมล้านนานั่นเอง อย่างไรก็ตาม ไม่มีหลักฐานจารึกวันเดือนปีที่แน่นอนว่าวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อใด มีเพียงผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบต่อกันมาว่า วัดกิตติวงศ์เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมานานเดิมเรียกกันว่า “วัดชัยสงคราม” เพราะตั้งอยู่ใกล้กับประตูชัยซึ่งก็คือสามแยกเหนือสถานีตำรวจภูธรในปัจจุบัน ในสมัยโบราณนั้น แม่สะเรียงมีชื่อว่า “เมืองยวม” ที่มีพวก “ยาง” (กะเหรี่ยง) และ “เงี้ยว” (ไทใหญ่) ได้ซ่องสุมกองโจรอาศัยอยู่ตามป่าเขาด้านทิศตะวันตกของตัวเมือง คอยยกพวกมาปล้นสะดมทรัพย์สินของราษฎรบ่อยๆ สร้างความเดือดร้อนเป็นอันมาก เมื่อฝ่ายบ้านเมืองจะยกกำลังไปปราบปรามครั้งใด ก็ได้นำพลทหารหาญเหล่านั้นกลับมาทำพิธีทางไสยศาสตร์ที่วัดชัยสงคราม เช่น

อาบขาง สักยา รดน้ำมนต์เพื่อให้อยู่ยงคงกระพันชาตรีอันเป็นที่นิยมในสมัยนั้น และปรากฏว่าเมื่อออกปราบปรามพวกยางแดงและเงี้ยวแล้ว ก็ได้รับชัยชนะทุกครั้งไป อนึ่งวัดกิตติวงศ์หรือวัดชัยสงครามแห่งนี้ได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นวัดประเภทวัดราษฎร์หรือพัทธสีมาเมื่อปี พ.ศ. 2378 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปีพ.ศ.2459 สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 5368 1198
/ขอบคุณ ททท