ก.พาณิชย์เดินหน้าจัดตลาดเชื่อมโยงการค้า

-กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จัดงานแสดงสินค้า เชื่อมโยงการค้าระหว่างภาคและขยายต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน สร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการไทยและประเทศ

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผย ว่ากระทรวงพาณิชย์ เดินหน้า พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยเชื่อมโยงการค้าระหว่างภาคและขยายต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านของกลุ่มจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกเป็นการสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ในระหว่างวันที่ 22-28 สิงหาคม 2560 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัดนนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี และปทุมธานี ได้จัดงาน “ภาคกลางตอนบน 1 โอกาสแห่งการค้า” ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี
ในขณะที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกและภาคกลางรายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ได้จัดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าในงานChanthaburi : Thailand Product Expo 2017 ณ อาคารแสดงและจำหน่ายสินค้าเกาะเพชร กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา มีการเจรจาเชื่อมโยงธุรกิจการค้า (Business matching) โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการสินค้า OTOP/SMEs ารจำหน่ายสินค้าภายในงานได้รับความสนใจจากชาวกัมพูชาเป็นจำนวนมาก โดยสินค้าขายดี 10 อันดับ ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2) เครื่องสำอาง 3) ผลไม้แปรรูป 4) น้ำปลา 5) กระเป๋าหนังแท้ 6) ผ้าปูโต๊ะยางพารา 7) ขนมขบเคี้ยว 8) ผลไม้สด 9) เครื่องนอน และ 10) ของตกแต่งบ้านชุดเครื่องหนัง รวมยอดจำหน่ายภายในงาน 15.05 ล้านบาท นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้า(Business Matching) เบิ้องต้นสามารถตกลงซื้อขายสินค้าระหว่างกันจำนวน 4 คู่ อีกทั้งยังมีคู่ธุรกิจที่ได้ตกลงพัฒนารูปแบบสินค้าเพื่อทำการตลาดในกัมพูชาร่วมกันต่อไป คือ Udommakkaraphol Farm (ผลิตภัณฑ์จากเห็ดหลินจือ จ.ชลบุรี) กับ Mr.Nang SAM, Sales and marketing of KT Stone Depot Co.,Ltd. (Phanom Penh) นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของผู้ประกอบการไทย และผู้ประกอบการประเทศเพื่อนบ้าน-สำนักข่าวไทย